Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua

Siraman Qalbu ahad, 25 september 2001

MNC TV

Ust. Umar ostman shihab

Berbhakti kepada orang tua

Kewajiban ahli waris terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia:

1.  Jalankan wasiatnya yang tdk bertentangan dengan Allah

2. Selesaikan urusan dunianya

3. Sambung silaturahim saudaranya-orang akan dilaknat yang memutuskan silaturahim, biasanya karena sombong.

Sombong menurut imam Ghozali: jabatan, harta, ilmu, kecantikan, keturunan

4. Doakan dan beristighfarlah untuknya

5. Teruskan kebaikan dan penuhi janji mereka

Tidak ada keberkahan yang Allah cepat berikan kepada orang yang berbhakti kepada orang tua dan tidak ada azab yang Allah cepat turunkan kepada orang yang durhaka kepada orang tua.

Keridhoan Allah adalah meridhoan orang tua dan kemurkaan Allah adalah kemurkaan orang tua.

Dirimu dan seluruh hartamu adalah milik orang tua. Para suami adalah milik orang tua dan para isteri adalah milik para suami.

Bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua; menyayangi, menghormati, bersyukur atas didikan mereka yang telah mengenalkan Allah, membela dan taat kepada mereka.

Orang yang memberikan kegembiraan orang tua akan ditempatkan dibawah arsy.

Adab kepada orang tua: jangan berkata “ah”, jangan membentak, berkata yang mulia, rendahkan dirimu dihadapanya dan berdoalah untuknya.

Riwayat hadist: ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasul saya setiap bulan memberikan nafkah kepada ibu saya setengah dari gaji saya, tetapi diakhir bulan beliau meminta kembali. Rasul bertanya sambil memegang janggutnya, apakah engkau berikan? Tidak ya Rasul jawab sahabat. Rasul bersabda, apakah kau tidak menyadari bahwa engkau pernah tinggal dirahimnya, engkau pernah meminum air susunya, engkau dilahirkan dalam kepayahan antara hidup dan mati, sungguh dirimu dan seluruh hartamu adalah milik ibumu

Leave a Reply

Your email address will not be published.